.comment-link {margin-left:.6em;}

Wednesday, February 16, 2011

 

Ulrich Van Spitael: Alleenvogelinstall axis mundi D☼EL 032


tyd voor een gedicht is een uitgave van ulrichkunsdoel
verschynt eens in de honderd dagen soms jaren,
dus lees aandachtig indien nodig tien keer !!!

Alleenvogel is een doordenker !!! dit gedicht telt voor alle bedreigde stukjes natuur
dat kan dorp Doel maar ook Lillo of eender waar ter wereld wees.


Alleenvogel,


Aan de oever in het riet woond de kaarekiet en zingt zyn liefdeslied
net als vorig jaar voor het vrouwtje aan die overkant,
toen zat de karrekiet nog lekker in zyn vel
nu wordt het riet geruild voor kaaimure nou staat zyn leven op spel.

En in het laatste stukje riet schuilt de karrekiet ,
maar hy weet dat niet en zingt zyn liefdeslied
en fluit en fluit en fluit fluit fluit en fluit en fluuuiiit,en fluit
maar het vrouwtje antwoord niet.....
Ulrich


geschreven in het vlaams dus niet volgens de nerderlandse taalunie die ons taal verknoeit !!!!!!!!

Labels: , , , , , , , , , , , ,


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

_"|"__schaaflicht blog__"|"_ ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: ::straatsalaat=BLOG=streetsalad:: LinkLicht____'|'__/
Creative Commons Licentie
Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.


for you

please accept this gift (ö)
This page is powered by Blogger. Isn't yours?Listed on BlogShares


Get Firefox!


Links

Blogroll Me!