.comment-link {margin-left:.6em;}

Friday, May 16, 2008

 

Jamison Young 4 free @ bar 219

By f2françois on 14/05/2008 - 00:49

De Australische singer- songwriter Jamison young is weer in ons land en heeft een klein maar fijn optreden ten beste gegeven in de bar 219

Jamison is een felle voorstander van creative commons en vind vermits iedereen in dit digitale tijdperk alles van het net plukt, dat zo iets beter legaal kan gebeuren. Hij geeft dan ook het goede voorbeeld en stelt zijn muziek gratis ter beschikking via creative commons. Dit heeft echter niet kunnen beletten dat zijn talent is opgemerkt door Fox studios en een van zijn nummers zal in een filmproduktie gebruikt worden, waarvoor hij willens nillens dan toch geld zal krijgen. Zijn hart ligt echter bij het optreden in kleine clubs over heel de wereld zoals dus ook gisteravond hier bij ons in de bar 219 te Antwerpen

DSC_9838.JPG

[Foto's] Jamison Young 4 free @ bar 219 | Indymedia.be

Visit jamison Yoing at jamyoung.com or myspace.com/jamyoung

.


Labels: , ,


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

_"|"__schaaflicht blog__"|"_ ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: ::straatsalaat=BLOG=streetsalad:: LinkLicht____'|'__/
Creative Commons Licentie
Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.


for you

please accept this gift (ö)
This page is powered by Blogger. Isn't yours?Listed on BlogShares


Get Firefox!


Links

Blogroll Me!