.comment-link {margin-left:.6em;}

Wednesday, October 24, 2007

 

held op stokken!

kon het niet laten eens iets voor mezelf te kopen zo rond nieuwjaar (de vorige)... lijkt nog goed van pas te gaan komen öök!ziede ~~ |_da_*bootje_!_?_!___/~~~~Alles over de Held op Stokken; de vogelverschrikker.
Vogelbestrijding van vroeger tot nu, tradities, de kunst van het vogelverschrikken en meer !

* H I E R *ook leuk:

http://www.kinderkorner.com/scarecrow.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Scarecrow
http://www.costumecraze.com/WZRD5.html


wordt vervolgd

Labels: , , , , ,


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

_"|"__schaaflicht blog__"|"_ ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: ::straatsalaat=BLOG=streetsalad:: LinkLicht____'|'__/
Creative Commons Licentie
Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.


for you

please accept this gift (ö)
This page is powered by Blogger. Isn't yours?Listed on BlogShares


Get Firefox!


Links

Blogroll Me!