.comment-link {margin-left:.6em;}

Saturday, January 13, 2007

 

Rekenen is een makkie dankzij kleuren


"Rekenen is een makkie dankzij kleuren"
vr 12/01/07 - Wiskunde en rekenen is voor velen wellicht een kwelling geweest op school. Maar voor een Sri-Lankaanse jongen in Marokko is rekenen een makkie. Hij kan de meest ingewikkelde berekeningen uitvoeren, omdat hij de cijfers in zijn hoofd naar eigen zeggen in kleur ziet.

De 11-jarige Adnane Mahendran slaagt erin om in 56 minuten een getal van vijftien cijfers te vermenigvuldigen met een ander getal van vijftien cijfers. Ook delingen doet hij met het grootste gemak.

vrtnieuws.net - "Rekenen is een makkie dankzij kleuren"
.
Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

_"|"__schaaflicht blog__"|"_ ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: ::straatsalaat=BLOG=streetsalad:: LinkLicht____'|'__/
Creative Commons Licentie
Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.


for you

please accept this gift (ö)
This page is powered by Blogger. Isn't yours?Listed on BlogShares


Get Firefox!


Links

Blogroll Me!