.comment-link {margin-left:.6em;}

Saturday, October 07, 2006

 

7 indymedia fotografen en de verkiezingen | indymedia.be

by han Soete
06/10/2006 (15:26)

Een zevental fotografen werkten tijdens een workshop aan hun verhaal over de gemeenteraadsverkiezingen. Een eerste oefening resulteerde in een foto-reportage van de autoloze zondag in Brussel. Op 0110 trokken de deelnemers de straat om de concerten in beeld te brengen en samen te werken aan een portrettenreeks van meer dan 40 deelnemers. Tijdens en na de workshop werden ook de eigenzinnige foto-reportages over de gemeenteraadsverkiezingen op indymedia website gepubliceerd.

Autoloze zondag:


7 indymedia fotografen en de verkiezingen | indymedia.be

Labels:


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

_"|"__schaaflicht blog__"|"_ ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: ::straatsalaat=BLOG=streetsalad:: LinkLicht____'|'__/
Creative Commons Licentie
Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.


for you

please accept this gift (ö)
This page is powered by Blogger. Isn't yours?Listed on BlogShares


Get Firefox!


Links

Blogroll Me!